ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Η  N.M.C. Solutions παρέχει τα πλέον κατάλληλα υλικά, αλλά και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες καθαρισμού και συντήρησης δαπέδων κάθε τύπου.